FM (FREQUENCY MODULATION) – ҮН (ҮЕЛЗЭЛ НИЙСҮҮЛЭЛ)

(дууны дохиог дамжуулах зорилгоор цацрас болон бусад долгионы давтамжийг нийсүүлэх үйл)

fm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 − 8 =