ARMED FORCES – ЗЭВСЭГТ ХҮЧИН

(цэргийн хүчээр хамгаалах, байлдах үүрэгтэй засгийн газрын санхүүжилттэй байгууллагууд)

armed-forces

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × three =