CLINIC, КЛИНИКА – ЭМЛЭН

(нүд, нөхөн үржихүй, шүд зэрэг тусгай мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, эмчилгээ хийх эмнэлэг)

clinic

2 thoughts on “CLINIC, КЛИНИКА – ЭМЛЭН

  1. эги

    Эмлэн гэдэг Монгол үг бий. Энэнээс тэс өөр утгатай

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × four =